Je čas aktualizovat svůj prohlížeč!

Verze Vašeho prohlížeče je příliš stará a není podporována tímto webem. To může mít za následek chybné znázornění obsahu.

Proč byste měli aktualizovat:
  • Webové stránky se načítají rychleji
  • Webové stránky jsou zobrazeny správně a lépe
  • Webové stránky si prohlížíte bezpečnější a jsou lépe chráněny před útoky typu Phishing-Angriffe

NIE JE MÄSO AKO MÄSO!

Marketingovo dnes tak často používaný termín „obsah mäsa" nemá žiadnu podporu v krmivárskej legislatíve. Bohužiaľ, v EÚ ešte stále nie je celkom jednoznačne upravená deklarácia podielu mäsa v suchom krmive. A tak je celkom legálne, že niektorí výrobcovia zmiešajú dohromady percentuálne údaje o podiele suchého a čerstvého mäsa. O skutočnom celkovom obsahu mäsa tak spotrebiteľa vedome mystifikujú. Často sa potom stáva, že zákazník celkom nesprávne porovnáva receptúru s deklarovaným obsahom čerstvého mäsa s receptúrou s deklarovaným mäsom vysušeným - t.j. s mäsovou múčkou. U „mäsa“ sa váži mäso v čerstvom (natívnom) stave, takže aj s v ňom obsiahnutou vodou a obsah bielkovín v krmive sa potom zdanlivo javí vyšší! Naproti tomu „mäsová múčka“ obsahuje iba veľmi nepatrný podiel vody a preto sa podiel bielkovín v krmive javí omnoho nižší. Ide však len o slovnú hru a optický klam!

Pre Vašu informáciu uvádzame nasledujúce:
V receptúrach krmív HAPPY DOG® nepoužívame žiadne rastlinné bielkovinové extrakty ako náhradu za veľmi kvalitné živočíšne bielkoviny. Naopak, používame výhradne iba tie najlepšie suroviny živočíšneho pôvodu v garantovanej potravinárskej kvalite s garantovaným bezpečným pôvodom. Preto nami uvádzaný obsah hrubého proteínu (napr. u suchého granulovaného krmiva SUPREME MAXI JUNIOR je to 25%) zodpovedá takmer faktickému obsahu živočíšnych bielkovín. Zámerne tvrdíme iba "takmer" preto, pretože použité rastlinné suroviny (napr. obilie a zelenina) majú tiež svoj prirodzený obsah rastlinných bielkovín (okolo 10%), a tie sa do celkového hrubého proteínu musia tiež započítať.

Naša vysoká kvalita surovín je taktiež základom pre extrémne dobrú stráviteľnosť krmiva (vyše 90%). Preto je potrebná len malá denná kŕmna dávka a preto tiež vzniká len malé množstvo pevného trusu!

Vedľajšie živočíšne produkty, ako sú nožičky, pazúry a perie hydiny, sú naproti tomu pre psov veľmi ťažko stráviteľné. Preto je u takýchto krmív bežná veľká denná kŕmna dávka a taktiež vzniká veľké množstvo, väčšinou mäkkého trusu. Ale takéto podradné bielkovinové suroviny poctiví výrobcovia PREMIUM a SUPER PREMIUM krmív aj tak nepoužívajú. Poznáte to podľa ich „individuálnej deklarácie“ zloženia krmiva, kde takéto suroviny vôbec nenájdete. Ostatní výrobcovia sa väčšinou schovávajú za „skupinovú deklaráciu“ zloženia krmiva a za termín "mäso a vedľajšie živočíšne produkty", ktorý o použitých surovinách vlastne vôbec nič nehovorí.

Pomer mäsa a obilia v krmive závisí najmä od toho, pre ktorú cieľovú skupinu psov je konkrétny produkt určený. Krmivá pre šteňatá v prvých piatich mesiacoch života (28 - 30% bielkovín) a pre psov v záťaži, obsahujú kvôli vyššej potrebe bielkovín prirodzene viacej proteínov a teda aj viacej mäsa ("podielu mäsa") ako „normálne“ krmivo pre „normálneho“ psa. Naproti tomu, krmivá peo seniorov a „ľahké“ či „diétne“ produkty obsahujú zas podstatne menej proteínov (a teda menej mäsa) a tuku. Takéto produkty preto automaticky obsahujú viac uhľovodanov (sacharidov) ako "normálne“ krmivo pre „normálneho“ psa.

Preto iba u "úzkych" receptúr (ktoré majú len jeden zdroj bielkovín) a/alebo na bielkoviny bohatých receptúr suchých krmív (pre vysokú záťaž, šteňacia potrava) stojí v deklarácii zloženia zdroj bielkovín vpredu.

Pri porovnávaní krmív pre psov preto "obsah mäsa" logicky nemôže byť žiadnym merítkom kvality. Objektívnym merítkom je práve "obsah proteínov", ktorý je taktiež povinným údajom deklarácie a ktorý musí každý výrobca uvádzať na obale. (Niektorým výrobcom však termín "obsah mäsa" slúži ako „šikovný“ marketingový nástroj na získanie zákazníka.)

Kvalita nami použitých bielkovinových surovín sa dá poznať v povinnej deklarácii zložení krmiva, uvádzanej na obale.
Nami uvádzané "mäsové múčky" sú vlastne triedené, vysušené a rozomleté mäsá, vyťažené z odporazených jatočných a veterinárne kontrolovaných zvierat a predstavujú tie najkvalitnejšie suroviny, ktoré sú na trhu dostupné a obsahujú preto len veľmi malý podiel chrupaviek, šliach, väzov a kostí. Preto sú tiež veľmi dobre stráviteľné a veľmi dobre znášanlivé!

Pre lepšie pochopenie odbornej problematiky iba trocha teórie:

Aby bolo mäso trvanlivé pre účely prepravy a skladovania a technologicky použiteľné pre výrobu suchého krmiva, musí sa najprv dehydrovať. To znamená, že sa z neho najprv musí odstrániť voda.

PODIEL ČERSTVÉHO MÄSA - MOKRÉ MÄSO
Čerstvé mäso tvorí až z 80% voda. Ale tá z neho musí byť pri výrobe suchého krmiva odobratá. Preto sa radšej na obaloch suchých krmív veľmi často píše napr. o 50% podiele čerstvého mäsa. Opticky to vyzerá lepšie. V skutočnosti však toto 50%-né množstvo čerstvého mäsa po vysušení zodpovedá iba 10% z celkovej suchej receptúry. To je jednoducho iba 100 gramov suchého mäsa v 1 kg suchého krmiva.

PODIEL SUCHÉHO MÄSA - MÄSOVÁ MÚČKA
Keď sa na obale krmiva píše napr. o 50%-nom podiele mäsovoj múčky, tak polovica hmotnosti suchého krmiva je tiež naozaj tvorená vysušeným mäsem (masovými bielkovinami). Prepočítané - na výrobu 500 gramov mäsovej múčky je potreba 2500 gramov čerstvého mäsa.

„MÄSO" netvorí iba svalové tkanivo, ale aj tuk, cievy, nervy, väzy, šľachy a chrupavky.
Čerstvé (natívne) mäso obsahuje cca 75% vody a cca 15 - 20% bielkovín. Pritom ale veľa záleží na tom, z akého druhu zvierat bolo mäso vyťažené a takisto aký bol vek porazených zvierat. Pretože vodnaté a nezrelé mäsko mláďat, alebo rýchlených hydinových brojlerov obsahuje bielkovín podstatne menej, zato obsahuje omnoho viac vody.

Zo zákona povinná deklarácia zloženia krmív hovorí o "hrubom proteíne" (tzv. dusíkaté látky). Správne sa má uvádzať v gramoch na kilogram sušiny krmiva (= vysušeného podľa jednotnej laboratórnej metodiky). Pripúšťa sa však aj percentuálne vyjadrenie, rozumejte gramy/100 g sušiny).

A koľko mäsa je vlastne vo Vašom krmive?

Podiel mäsa v suchých krmivách Happy Dog je omnoho vyšší ako u väčšiny ostatných výrobcov. Mnohí výrobcovia vedome zmišavajú údaje o podiele sušiny a čerstvého mäsa a "krásne" tak vypočítavajú podiel čerstvého mäsa v ich krmive. Happy Dog tieto údaje nezmiešava!
Tak napr. v krmive HAPPY DOG® SUPREME NEUSEELAND je obsah hrubého proteínu v 1 kg sušiny 210 gramov, čo sa rovná 21%. Toto krmivo obsahuje 21% sušeného jahňacieho mäsa (= 210 gramů v 1000 gramech suchého krmiva). Na výrobu týchto 210 g suchého mäsa bolo treba 600 gramov čerstvého jahňacieho mäsa. To je 600 gramov čerstvého mäsa v 1000 gramoch suchého krmiva. Takže z toho je zrejmé, že krmivo NEUSEELAND obsahuje 60% čerstvého jahňacieho mäsa.

Jednoduchým kupeckým počítaním sa môžete ľahko dopracovať k obsahu hrubého proteínu v sušině čerstvého masa a takisto aj v sušine krmiva. Ak výrobca marketingovo uvádza napr. úchvatných 75% čerstvého mäsa ( = 750 gramov masa v 1 kg suchého krmiva), potom jednoduchým prepočtom (15 - 20% zo 750 gramov) z toho hneď máme púhych 112,5 - 150 g hrubého proteínu v 1 kg suchého krmiva, čo je iba 11,25% - 15,0% živočíšnych proteínov v 1 kg suchého krmiva, ktoré sa následne premietnu v povinnej deklarácii hrubého proteínu (plus ešte sa pripočítajú rastlinné bielkoviny z použitých rastlinných surovín). Takže hneď veľmi rýchlo pochopíme, prečo niektorí výrobcovia radšej argumentujú obsahom čerstvého mäsa a nie obsahom proteínov.
 

PES NIE JE VLK!

Domestikácia prechádza žalúdkom.
Tak by sa dali zhrnúť výsledky, ktoré publikovali vedci pod vedením Erika Axelssona zo švédskej univerzity v Uppsale, keď urobili závery z porovnania genotypu vlka a psa (online vedecký žurnál nature.com, 21. marec 2013).

Keď sa v procese domestikácie vlci menili na domáce zvieratá, zvykali si aj na nový spôsob výživy. V histórii domestikácie v ich jedálníčku stále pribúdalo viacej škrobu. V tomto sa prví psi evidentne prispôsobili ľuďom. Ľudia potom, čo začali s poľnohospodárskou činnosťou, taktiež prijímali viac škrobu formou potravy zhotovenej z obilia. „Schopnosť vyrovnať sa s potravou bohatou na škrob, znamenala významný krok v tejto prvotnej domestikácii psov", píše Axelsson a jeho kolegovia.

Práve sa vyvíjajúcemu domácemu zvieraťu to umožnilo podstatne ľahší život. Namiesto nutnosti neustáleho striehnutia na lovenú zver, sa psi mohli nasýtiť zo zbytkov jedla, keď ich ľudia nechávali ležať blízko svojich skladísk a obydlia. Toto pohodlie možno bolo aj tým dôvodom, prečo sa človek a vlk vôbec zblížili? Táto otázka je stále ešte nezodpovedaná. Podľa jednej teórie minimálne pred 14.000 rokmi začali ľudia využívať vlkov ako pomocníkov pre lov, alebo ako strážcov. Táto iniciatíva však mohla vzísť taktiež od vlkov. Keď vlci poznali výhody tesného susedstva s ľuďmi, pravdepodobne sa začali živiť prevažne zbytkami ľudského jedla.

Aby sa prišlo na stopu zmien vo výžive prvotných psov, vedci skúmali vzorky genómu u 19 vlkov a u 71 psov z celkom 38 rôznych plemien. Identifikovali pritom 36 rozdielnych oblastí v genóme psov, ktoré sa v priebehu domestikácie výrazne zmenily. Desať týchto úsekov riadi, ako dobre dokážu zvieratá tráviť škrob. Tak napríklad enzým, ktorý štiepi škrob, je u psa 8 krát aktívnejší ako u vlka. Vlci ale taktiež majú tieto zodpovedajúce gény, koniec koncov, však oni tiež nie sú žiadni výhradní mäsožravci. Tím vedcov okolo Erika Axelssona však preukázal, že u psov sú gény pre látkovú výmenu škrobu omnoho aktívnejšie. To nasvedčuje o väčšej schopnosti dnešných domácich psov stráviť potravu s podielom obilnín.
Dnes je už známe, že pes domáci môže zužitkovať uhľohydráty 7 krát lepšie ako vlk. A vďaka termickému spracovaniu obilnín pri výrobe krmiv sa rastlinné uhľohydráty rozložia na jednoduchšie cukry a sú tak cenným a pohotovým nositeľom energie. To znamená, že obilie a iné uhľohydráty nie sú pre výživu psov paušálne nevhodné, ale je to skôr iba otázka individuálnej neznášanlivosti.

Vedci pri svojom výskume navyše zistili 19 ďaľších, pre psov typických úsekov genotypu, ktoré riadia vývoj mozgových funkcií. Tieto oblasti by mohly byť zodpovedné za rozdielne chovanie vlka a psa. Preto sa javí, že v porovnaní s vlkom, sa psi nikdy nevyvíjali „správne“. To je pravdepodobne jeden dôsledok toho, že človek od začiatku svojho spolužitia so psom uprednostňoval jedincov s menšou agresivitou.
 
Vedecká štúdia z univerzity v Uppsale

REDUKČNÁ DIÉTA - 2 fázy zdravého chudnutia!

V súčasnosti má až 40% psov nadváhu. A obezita je jednou z najčastejších civilizačných chorôb psov. Je často označovaná aj ako choroba blahobytu. Jej hlavnou príčinou je najmä nadmerný príjem potravy (nesprávna výživa) v spojení s nedostatkom pohybu. Obezita je potom následne príčinou ďaľších civilizačných chorôb psov (ochorernia srdca, pečene, obličiek, kĺbov), ktoré významne znižujú kvalitu ich života a výrazne skracujú jeho dĺžku.

Všeobecne sa dá tvrdiť, že naši psi domáci dnes prijímajú omnoho viac živín, než ku svojmu energeticky málo náročnému životnému štýlu skutočne potrebujú. Buďto formou veľkého množstva prijatejh potravy za deň (rôzne dobre mienené kombinácie granúl, konzerv, maškŕt a odmien), alebo formou nesprávne zvoleného granulovaného krmiva (nadbytok proteínov a tukov u psov s normálnou, alebo zníženou potrebou energie). Účinnou prevenciou obezity je druhu zodpovedajúca striedma výživa psa. Nielen správne množstvo živín, ale aj pomer živín, ktoré úplne rešpektujú jeho aktuálnu potrebu živín a energie. Potreba živín sa v priebehu života psa významne mení a preto je treba týmto zmenám tiež adekvátne prispôsobiť výživu psa. Ak ste u svojho psa zistili istý stupeň nadváhy alebo obezity, máme pre Vás účinné riešenie.

Pomocou nových receptúr krmív HAPPY DOG LIGHT sa dá ľahko zdravo schudnúť a následne dosiahnutú hmotnosť u psa aj udržať.

Fáza 1:  Zdravé schudnutie pomocou krmiva HAPPY DOG LIGHT 1 Low Carb (= málo uhľohydrátov). Toto diétne krmivo obsahuje až 16% vlákniny. Tento vysoký podiel vlákniny psa dostatočne zasýti a garantuje úspešné chudnutie.

Fáza 2:  Udržanie váhy pomocou krmiva HAPPY DOG LIGHT 2 Low Fat (= málo tukov). Toto diétne krmivo obsahuje len 6,5% tuku. Keď je u psa dosiahnutá cieľová optimálna hmotnosť, je potreba zabrániť jo-jo efektu. Preto psa pomaly prevádzame z krmiva Light 1 na krmivo Light 2. Znížený obsah energie zaistí dlhodobé udržanie hmotnosti.

Máme pre Vás návod na optimálny postup pri zdravom chudnutí. Informačnú Príručku o redukčnej diéte a praktickú pomôcku Hmotnostný diagram si stiahnite v sekcii Na stiahnutie.
 

Silvester - stres pre veľa psov 

Silvester je dátumom, ktorý stresuje nielen všetky domáce zvieratá, ale aj ich majiteľov.

Mnoho štvornohých miláčikov sa už pri hluku a zápachu prvých petárd schováva pod posteľ, alebo do pivnice. Psy majú oveľa citlivejší sluch než ľudia a nemôžu, či nevedia, si v daný okamih správne zaradiť ten náhly hluk, rámus a svetelné efekty. Obzvlášť však rámus predstavuje pre psov obrovský problém. Nehľadiac na Silvester, aj iné "ohňostrojové" sviatky sú pre psov naozaj veľkým stresom, ktorý by sme mali čo najviac zmierniť, alebo mu najlepšie zabrániť.

Zabezpečenie psa

Je dôležité psa zabezpečiť a predovšetkým ho venčiť iba pripevneného na vodítku. Pre lepšie zabezpečenie psa je vhodné použiť aj psí postroj. Nanešťastie sa s petardami začína už niekoľko dní pred Silvestrom a rámus často trvá aj do 2. januára, takže sa nemôžeme riadiť len kalendárom.

Nájsť kľud

Na Silvestra by mali zostať doma všetky dvere a okná zatvorené, eventuálne môžeme zatiahnuť aj rolety a závesy, aby sme stlmili hluk a optické dráždenie. Ideálne je nájsť psovi pokojné miesto v byte (v dome), ktoré dobre pozná a v ktorom sa cíti dobre a bezpečne. Dobre odhlučnená miesta, ako je toaleta alebo kúpeľňa, poskytujú mnohým psom potrebnú istotu. Psi, ktorí sú navyknutí na prepravný box, môžu v ňom nájsť potrebný pokoj tiež.

Úloha majiteľa psa

Najmä "páníček" by mal byť osobou, ktorá v tento večer zostáva u psa a poskytuje mu tak kontaktom a uvoľnenou náladou potrebnú istotu. Je to vyhrotená situácia, kedy by sme na jednej strane mali v prítomnosti psa mierniť jeho prejav strachu, na druhej strane by sme tu mali byť preto, aby sme jeho strach brali vážne. Nemali by sme teda psa aktívne "utešovať" alebo ľutovať, ale mali by sme tu byť pre neho, aby sa mohol o niekoho oprieť, prípadne mu poskytnúť objatie, či iné aktivity sociálnej podpory a takto mu sprostredkovať uvoľňujúci pocit, pretože nervózna nálada ľudí sa ľahko prenáša práve na psa.

Lieky

- Doplnky potravy:
Môžu byť podávané cielene, ale vyžadujú predchádzajúcu presnú analýzu psa a jeho osobnosti.

- Psychofarmaká:
Majú svoj zmysel, keď ide napríklad o to, aby sme u citlivého psa nezmarili prvé úspechy terapie precitlivenej reakcie na zvuky. Tu by bola vhodná porada s veterinárom, špecializujúcim sa na terapiu správania sa psov. Okrem toho musíme vedieť, že väčšina takýchto liekov má svoj pomalý nástup a veľmi dlhú účinnosť, takže tieto lieky by sme mali podať včas a s dostatočným náskokom pred silvestrovským rámusom.

- Utišujúce lieky:
U mnohých utišujúcich liekov, ktoré nám veterinár predpíše tesne pred Silvestrom, musíme byť veľmi opatrní. Lieky psa navonok ukľudnia, jeho čulosť a pohyblivosť sa vytráca, ale jeho schopnosť vnímania ovplyvnená nie je. Práve v čase, keď je pes v extrémnej záťaži, ako je stres a je pritom čiastočne zbavený aj motorických schopností, môže byť uvedený do ešte silnejšieho stavu úzkosti, bezmocnosti a straty kontroly nad sebou samým. To môže viesť k silnej psychickej traumatizácii psa.

Desenzibilizácia - zmierňovanie vnímavosti

Vždy máte celý rok na to, aby ste spoločne so svojím psom pracovali na odstránení strachu z náhleho hluku.

Využite toho! V pomalom výukovom programe pod odborným dohľadom, ktorý sa cielene zaoberá odbúraním citlivosti na hluk. Prinesie to dlhodobý efekt Vám aj Vášmu psovi a do budúcnosti aj dobrý štart do nového roka. 

Náš tip (a prosba) na záver:

Váš pes Vám poskytuje spoločnosť, oddanosť a lásku po celý rok. Ako zodpovední a milujúci majitelia máte teraz možnosť mu to aspoň trochu vrátiť práve v posledný kritický deň v roku, kedy Vás potrebuje asi najviac. Nenechávajte ho doma samotného. Poskytnite mu svoju spoločnosť, upokojujúci lásku a pocit bezpečia.

Buďte Happy! 

Váš HAPPY DOG / EUROBEN tím

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

Připravujeme

Vyhľadávanie